امضای تفاهمنامه همکاری بین انجمن ورزش در طبیعت و پروازکایت

به ابتکار سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی، تفاهم نامه همکاری دوجانبه بین انجمن ورزش در طبیعت و پرواز کایت به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، به ابتکار سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی، تفاهم نامه همکاری دوجانبه بین انجمن ورزش در طبیعت و پرواز کایت با حضور نویدآرازشی سرپرست سازمان، حمید نعمتیان سرپرست انجمن ورزش در طبیعت و سوزان دولت آبادی رئیس انجمن پرواز کایت به امضا رسید.
 گفتنی است این تفاهم نامه با توجه به لزوم اجرای HSE و حضور اعضای کمیته های بقا و امداد و نجات در برنامه های تفریحی ورزشی جهت ایمن سازی و پیشگیری از حوادث که رکن اصلی برگزاری برنامه ها است تنظیم شده است.

مطالب مرتبط