انجام عملیات ورزشی پاک ورزی پویش نذر ورزشی در شهرهای خرمشهر، اردبیل و نیشابور انجام شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، عملیات ورزشی  پاک ورزی پویش  نذر ورزشی در شهرهای خرمشهر، اردبیل و نیشابور  انجام شد.

به همت مسئولین هیات‌های ورزشهای همگانی و نمایندگان متناظر انجمن ورزش در طبیعت مناطق ازاد اروند (خرمشهر) و استان اردبیل و شهرستان نیشابور  پیرو جدول اعلام برنامه  ده روز اول  پویش نذر ورزشی انجمن ورزش در طبیعت فدراسیون ورزشهای همگانی در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه  مورخ ۱۶، ۱۷ و ۱۸  شهریور ماه عملیات ورزشی پاک ورزی در خرمشهر، اردبیل و نیشابور  به مساحت ۱۵ کیلومتر  انجام شد.

مطالب مرتبط