عملیات ورزشی پاک ورزی پویش #نذر_ورزشی در شهرستان دزفول و استان قم انجام پذیرفت

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش در طبیعت فدراسیون ورزشهای همگانی

عملیات ورزشی پاک ورزی پویش #نذر_ورزشی در شهرستان دزفول و استان قم انجام پذیرفت.

به همت مسئولین هیاتهای ورزشهای همگانی و نمایندگان متناظر انجمن ورزش در طبیعت شهرستان دزفول و استان قم

پیرو جدول اعلام برنامه ده روز اول پویش #نذر_ورزشی انجمن ورزش در طبیعت فدراسیون ورزشهای همگانی در روز جمعه مورخ ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه عملیات ورزشی پاک ورزی در دزفول و قم به مساحت ۱۰ کیلومتر انجام پذیرفت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از پویش #نذر_ورزشی به سایت انجمن ورزش در طبیعت به آدرس

www.varzeshjazab.ir

مراجعه فرمایید.

مطالب مرتبط