لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای مشارکت در پویش «نذر ورزشی» استان فارس

«محمدرضا جعفری» با اشاره به چگونگی مشارکت مردم فارس در پویش «نذر ورزشی» در گفتگو خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، گفت: مبنای عمل به این پویش، آخرین دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا است و مشارکت کنندگان باید با رعایت اصول و همراه داشتن وسایل بهداشتی  مبنای عمل است.

روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی فارس افزود: استفاده از ماسک و دستکش مورد تائید وزارت بهداشت برای تمامی شرکت کنندگان الزامی است و باید ماسک و دستکش اضافی نیز به همراه داشته باشند.

وی اضافه کرد: شرکت کنندگان باید حداقل چهار پلاستیک بزرگ و ایمن برای جمع آوری زباله ها به همراه داشته باشند و برای زباله های تیز و برنده، پلاستیکی مخصوص و مقاوم با خود بیاورند.

جعفری تاکید کرد: فاصله گذاری اجتماعی با حفظ حداقل یک و نیم متر از افراد گروه لازم است و شرکت کنندگان در طول حضور در پویش نباید برای جمع آوری زباله گروه را ترک کنند.

وی ادامه داد: پویش «نذر ورزشی»، همچنین اقدامی برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و پاکسازی طبیعت و پارک ها به همت کمیته های ورزشی هیئت های ورزش همگانی استان فارس است و در سراسر استان فارس انجام خواهد شد که فرصتی برای جلب مردم استان برای پاکسازی طبیعت از ماسک، دستکش، زباله های عفونی و … است.

http://shabestan.ir/detail/News/969416

مطالب مرتبط