لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای مشارکت در پویش «نذر ورزشی» استان فارس

جعفری گفت: مبنای عمل به پویش «نذر ورزشی»، آخرین دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا است و مشارکت کنندگان باید با رعایت اصول و همراه داشتن وسایل بهداشتی مبنای عمل است.

«محمدرضا جعفری» با اشاره به چگونگی مشارکت مردم فارس در پویش «نذر ورزشی» در گفتگو خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، گفت: مبنای عمل به این پویش، آخرین دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا است و مشارکت کنندگان باید با رعایت اصول و همراه داشتن وسایل بهداشتی  مبنای عمل است.

https://khabarban.com/a/29224642

مطالب مرتبط