مربیگری ورزش در طبیعت مصوب گردید

حمید نعمتیان رئیس انجمن ورزش در طبیعت اعلام نمود’ طی چندین جلسه ای که در خصوص مراحل برگزاری دوره های آموزشی و مربیگری با اعضای محترم کمیته فنی آموزش فدراسیون ورزش های همگانی داشتیم مصوب گردید علاقه مندان اول در سمینار یا وبینار پیشنیاز مربیگری و کارگاه ۴ روزه و سپس در دوره مربیگری درجه ۳ ورزش در طبیعت شرکت نمایند. وی اضافه نمود ارتقا درجه ۳ به ۲ مربیگری دوره های تخصصی تحت عنوان گرایش جنگلنوردی، ورزش در کویر، ورزش در کوه و برف، عبور از موانع هوگام و کمیته هایی که در آینده مجوز فعالیت در انجمن ورزش در طبیعت را کسب می نمایند برگزار می گردد.
حمید نعمتیان در مورد سرفصل های آموزشی دوره های مربیگری نیز توضیح داد، در دوره های آموزشی و مربیگری در ورزش کشور ( برای اولین بار ) HSE بهداشت، ایمنی و محیط زیست لحاظ می گردد. همچنین در این دوره ها به آموزش اصول ورزش در عرصه های طبیعی، بقا در طبیعت، امداد و نجات و کمک های اولیه و اصول کمپینگ پرداخته خواهد شد.

حمید نعمتیان در پایان گفت بزودی از طریق سایت varzeshjazab.ir و صفحه مجازی انجمن ورزش در طبیعت به آدرس sportsnutre.ir برگزاری وبینار و کارگاه و دوره مربیگری اطلاع رسانی می گردد.

مطالب مرتبط