نشست و هم اندیشی رئیس و اعضا کمیسیون محیط زیست کمیته ملی المپیک با سرپرست و اعضا انجمن ورزش در طبیعت

نشست مشترک رئیس و اعضا کمیسیون محیط زیست کمیته ملی المپیک با سرپرست و اعضا انجمن ورزش در طبیعت در محل سالن جلسات کمیته ملی المپیک برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش در طبیعت’
این جلسه مورخ ۱۴ دی ماه روز یکشنبه در کمیته ملی المپیک با حضور رئیس و اعضا کمیسیون محیط زیست کمیته ملی المپیک و سرپرست و اعضای انجمن ورزش در طبیعت سازمان ورزشهای تفریحی و رقابتی فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار گردید.
در این جلسه حمید نعمتیان ضمن ارائه گزارش عملکرد از ابتدای سال انجمن ورزش در طبیعت در حوزه محیط زیست، به پتانسیل بالای همکاری فعالیت زیست محیطی نمایندگان متناظر استانی این انجمن در سطح کشور در جهت پیشبرد اهداف آن کمیسیون پرداخت و همچنین درخصوص اهمیت رسانه و تبلیغات در حفاظت از محیط زیست صحبت نمود سپس آرش صادقی درخصوص نکات ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE توضیحاتی را عنوان نمود و زهرا السادات فاطمی درباره اهمیت نقش بانوان در عرصه های حفاظت از محیط زیست نکاتی را بیان کرد. در ادامه جلسه اعضای کمیسیون محیط زیست کمیته ملی المپیک در خصوص زمینه های همکاری فی ما بین مواردی را عنوان نمودند از جمله خانم دکتر باقرزاده درخصوص تولید برنامه های تلویزیونی با محتوای حفاظت از محیط زیست صحبتهایی را ارائه نمودند که در پایان دکتر مهرافزا منوچهری رئیس کمیسیون محیط زیست با جمع بندی نکات در راستای اهداف مشترک بر تداوم جلسات تاکید نمودند.

مطالب مرتبط