پاکسازی بیش از ۲۰۰ کیلومتر در سومین دهه پویش نذر ورزشی

پویش نذر ورزشی در سومین دهه کاری خود ۲۰۷ کیلومتر از اراضی طبیعی را از ماسک پزشکی و زباله های پلاستیکی پاک ورزی خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های های همگانی، پویش نذر ورزشی تا کنون به همت کمیته متناظر ورزش در طبعیت هیئت های استانی و راهبری انجمن ورزش در طبیعت، موفق به پاک ورزی ۲۶۰ کیلومتر از اراضی طبیعی در سراسر کشور شده است و هم اکنون در سومین دهه کاری خود، پاک ورزی بیش از ۲۰۰ کیلومتر از اراضی طبیعی را در دستور کار دارد.

گفتنی است کمیته های ورزش در طبیعت ۱۵ استان با مشارکت سازمان های مردم نهاد، ۲۰۷ کیلومتر از اراضی و جاذبه های طبیعی را از ماسک پزشکی و زباله های پلاستیکی پاک ورزی و پاکسازی خواهند کرد.

گفتنی است استان های همدان، قم، کردستان،‌ تهران، مشهد،‌ البرز، اردبیل،‌ مرکزی، مازندران، سیستان و بلوچستان،‌ خراسان شمالی،‌ یزد و اصفهان در دهه سوم نذر ورزشی مشارکت خواهند داشت.

علاقمندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند:

http://www.isfaf.ir/News/d?id=301022&ts=13990715102241525

مطالب مرتبط