پاک‌ورزی بیش از ۱۰۰ کیلومتر در دهه اول پویش ملی «نذر ورزشی»

۱۰۹ کیلومتر از اراضی طبیعی سراسر کشور در دهه نخستین پویش نذر ورزشی پاکسازی شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، انجمن ورزش در طبیعت، پویشی برای پاکسازی طبیعت از ماسک‌های پزشکی و زباله‌های پلاستیکی با عنوان پویش نذر ورزشی راه‌اندازی کرد.در دهه نخست این پویش که از ۱۴ تا ۲۳ شهریور ماه در ۱۶ بخش و ۸ استان کشورمان برگزار شد، مجموعا مسافت ۱۰۹ کیلومتر پاک ورزی شد.

 پویش ملی نذر ورزشی تا اربعین حسینی ادامه خواهد داشت و برنامه های دهه دوم این پویش متعاقبا اعلام خواهد شد.

گزارش هر استان به صورت جداگانه٬ به شرح زیر است:

۱.  خوزستان (شهرستان دزفول)- ۵ کیلومتر

۲. استان قم- ۵ کیلومتر

۳.  خرمشهر ( شهرستان اروند)- ۵ کیلومتر

۴. اردبیل- ۶ کیلومتر

۵. خراسان رضوی (شهرستان نیشابور)- ۸ کیلومتر

۶. قم (بخش کهک)- ۱۱ کیلومتر

۷. قم (بخش خلجستان)- ۵ کیلومتر

۸. تهران- ۵ کیلومتر

۹. خوزستان- ۸ کیلومتر

۱۰.خراسان رضوی- ۵ کیلومتر

۱۱.کمیته  پیشکسوتان استان فارس- ۸ کیلومتر

۱۲.کمیته ماهیگیری ورزشی استان گیلان- ۵ کیلومتر

۱۳.یزد (روستای شرب العین)- ۸ کیلومتر

۱۴.نیشابور (گروه خورشید)- ۱۱ کیلومتر

۱۵.فارس (تنگ گمبیل)- ۸ کیلومتر

۱۶.فارس- (جهرم)- ۸کیلومتر

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/25/2349360/%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-100-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C?ref=khabarfarsi

مطالب مرتبط