پاک ورزی بیش از ۱۰۰ کیلومتر در دهه اول پویش ملی «نذر ورزشی»

سرپرست انجمن ورزش در طبیعت فدراسیون ورزش های همگانی گفت:
۱۰۹ کیلومتر از اراضی طبیعی سراسر کشور در دهه نخستین پویش «نذر ورزشی» پاکسازی شد.

در گفتگو با خبرگزاری ایپنا :حمید نعمتیان روز چهارشنبه در این خصوص اظهار داشت: پویشی برای پاکسازی طبیعت از ماسک‌های پزشکی و زباله‌های پلاستیکی با عنوان پویش نذر ورزشی از روزهای گذشته راه‌اندازی شد که در دهه نخست این پویش از ۱۴ تا ۲۳ شهریور ماه در ۱۶ بخش و هشت استان مطابق برنامه اعلامی برگزار شد.

وی افزود: در مجموع مسافت ۱۰۹ کیلومتر تاکنون پاک ورزی شده و
پویش ملی #نذر_ورزشی تا اربعین حسینی ادامه خواهد داشت.

سرپرست انجمن ورزش در طبیعت فدراسیون ورزش های همگانی گفت:
برنامه های دهه دوم این پویش متعاقبا اعلام خواهد گردید.

وی به گزارش هر استان به صورت جداگانه اشاره کرد و گفت: در استان خوزستان (شهرستان دزفول) ۵ کلیومتر در ۱۴ شهریور ماه، استان قم ۵ کیلومتر در ۱۵ شهریور ماه ، خرمشهر ( شهرستان اروند) ۵ کیلومتر در ۱۶ شهریور ماه،
اردبیل ۶ کیلومتر در ۱۷ شهریور،
خراسان رضوی (شهرستان نیشابور) ۸ کیلومتر در ۱۸ شهریورماه، قم (بخش کهک) ۱۱ کیلومتر در ۱۹ شهریور ماه ، قم (بخش خلجستان) ۵ کیلومتر در ۲۰ شهریور ، تهران ۵ کیلومتر در ۲۱ شهریور،
خوزستان ۸ کیلومتر ۲۲ شهریور ،
خراسان رضوی ۵ کیلومتر در ۲۳ شهریور ، کمیته پیشکسوتان استان فارس ۸ کیلومتر در ۱۸ شهریور ،
کمیته ماهیگیری ورزشی استان گیلان ۵ کیلومتر در ۱۶ شهریور،
یزد (روستای شرب العین) ۸ کیلومتر در ۱۸ شهریور ،نیشابور (گروه خورشید) ۱۱ کیلومتر در ۱۹ شهریور ،فارس (تنگ گمبیل) ۸ کیلومتر در ۲۲ شهریور و فارس (جهرم) ۸کیلومتر در ۲۳ شهریور ماه ،این پویش گزارش شده است.

مطالب مرتبط