پخش ماسک، دستکش و کیسه زباله بین کوهپیمایان در ورودی ارتفاعات درکه

انجمن متناظر ورزش در طبیعت هیات ورزشهای همگانی استان تهران انجام داد

پخش ماسک، دستکش و کیسه زباله بین کوهپیمایان در ورودی ارتفاعات درکه

انجمن متناظر ورزش در طبیعت هیات ورزشهای همگانی استان تهران، در راستای پویش نذر ورزشی، اقدام به پخش ماسک، دستکش و کیسه زباله بین کوهپیمایان در ورودی ارتفاعات درکه کرد که این اقدام مورد استقبال عموم قرار گرفت.

علی رضا حسنی در این رابطه گفت: نسبت به پخش رایگان لوازم مورد نیاز جهت جمع آوری زباله های غیر قابل تجزیه اعم از ماسک، بطری و غیره در بین علاقه مندان و ورزشکاران طبیعت دوست، ابتدای صبح روز جمعه اقدام شد. رییس متناظر انجمن ورزش طبیعت هیات ورزشهای همگانی استان تهران ادامه داد: پس از آن اعضای این انجمن با همکاری کمیته داوطلبین هیات ورزشهای همگانی استان و همچنین اعضای انجمن ورزش در طبیعت فدراسیون ورزشهای همگانی به اتفاق حمید نعمتیان سرپرست کشوری این انجمن، نسبت به پاک ورزی درکه و ارتفاعات آن به مساحت ۵ کیلومتر نیز اقدام کردیم. وی افزود: این اقدام تا پایان مهلت پویش نذر ورزشی که اربعین حسینی(ع) است، جمعه هر هفته ادامه خواهد داشت و از علاقه مندان تهرانی دعوت می شود به این پویش به پیوندند.

http://tehran.msy.gov.ir/news/1993307-پخش-ماسک-دستکش-کیسه-زباله-بین-کوهپیمایان-در-ورودی-ارتفاعات-درکه.html?t=اخبار

مطالب مرتبط