پروتکل های پویش نذر ورزشی هیات‌های ورزش همگانی استان فارس اعلام شد

به گزارش فارس نویس، محمد رضا جعفری مدیر روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان فارس با بیان اینکه پروتکل های لازم جهت علاقه مندان به مشارکت در پویش نذر ورزشی تنظیم و فراخور دریافت بازخورد بروزرسانی می‌شود،افزود: آخرین دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنای عمل در این پویش است.

جعفری گفت: استفاده از ماسک و دستکش مورد تائید وزارت بهداشت برای تمامی شرکت کنندگان الزامی بوده و شرکت کنندگان می‌بایست ماسک و دستکش اضافی همراه خود داشته باشند.

مدیر روابط عمومی هیات ورزش‌های همگانی فارس افزود: شرکت کنندگان به همراه داشتن پلاستیک مخصوص و مقاوم برای انواع زباله های نرم، تیز و بُرَنده مورد نظر داشته باشند تا آسیبی نبینند.

محمدرضا جعفری گفت: مشارکت کنندگان ضمن رعایت فاصله گذاری اجتماعی با افراد گروه، به هیچ وجه برای جمع آوری زباله گروه را ترک نکنند و از گروه فاصله نگیرند.

وی با بیان اینکه به همراه داشتن بطری آب، خوراکی، الکل و تعدادی لیمو ترش توقع می‌رود، افزود: شرکت کنندگان در جابجایی جسم های سنگین به تنهایی عمل نکنند و حتما اصول ایمنی که در ادامه به صورت تیتر وار اعلام می‌شود را در این پویش رعایت کنند.

۱٫جسم های سنگین را به تنهایی حمل ننمایید هرگز با بازوهای صاف و رو به جلو، چیزی را از سطح زمین بلند نکنید
۲٫جهت برداشتن زباله از سطح زمین از کمر خم نگردید.
۳٫در هنگام جمع آوری زباله یا هرگونه جسمی از روی سطح زمین به قدری نزدیک شوید تا آرنج خم گردد و دستان صاف نباشد.
۴٫هنگام پاک ورزی نشستن و برخواستن لگن و زانوی خود را خم نموده و سعی کنید کمر صاف بماند. اسم این حرکت power position می باشد.
۵٫در هنگام برداشتن زباله، پاهای خود را از ناحیه زانو خم نموده و در حالت نشسته جسم را جمع آوری نمایید و بهتر است در هنگام نشستن و برخواستن های مکرر از تغییر الگوی رفتاری نشستن و برخواستن نظامی، یک پا جلو یک پا عقب پیروی نمایید
۶٫با هربار نشستن و ایستادن پاها را جابجا نموده و روی پای مخالف نشست داشته باشید.

مطالب مرتبط