«مهران دهنمکی» بعنوان سرپرست روابط عمومی انجمن ورزش در طبیعت فدراسیون ورزشهای همگانی منصوب گردید.

در روز روابط عمومی مسئول روابط عمومی انجمن ورزش در طبیعت منصوب گردید.

 

«مهران دهنمکی» بعنوان سرپرست روابط عمومی انجمن ورزش در طبیعت فدراسیون ورزشهای همگانی منصوب گردید. مهران دهنمکی که در تعدادی از پروژههای سینمایی برادر بزرگتر خود «مسعود دهنمکی» همکاری داشته دارای سوابق گوناگونی در عرصه روابط عمومی و تبلیغات نیز می باشد که میتوان در بخشی از سوابق اجرایی مدیریتی وی به ؛ – تهیه کنندگی و کارگردانی فیلمهای مستند و داستانی ( ناجا ) – مدیر مسئول رسانه آریو – مدیر مسئول و صاحب امتیاز موسسه فرهنگی، هنری، رسانه ای، تبلیغاتی، آموزشی آبانگان اشاره نمود، در بخشی از حکم صادره از سوی رئیس انجمن ورزش در طبیعت فدراسیون ورزشهای همگانی «حمید نعمتیان » آمده است، جناب آقای مهران دهنمکی نظر به شایستگی، سابقه، تجربه، تعهد و تدین حضرتعالی به عنوان سرپرست روابط عمومی انجمن ورزش در طبیعت به مدت شش ماه منصوب می گردید. امید است با توکل به خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیتها و توانایی موجود در راستای گسترش فرهنگ ورزش در طبیعت و حفظ محیط زیست موفق و موید باشید.

مطالب مرتبط