اولین مدال مسابقات بین المللی ورزش در طبیعت کسب گردید.

روابط عمومی انجمن ورزش در طبیعت فدراسیون ورزشهای همگانی اعلام نمود؛ در مسابقات اسپارتان امارات 2022 که برای اولین بار در آسیا برگزار شد پویا کوهی مسئول برگزاری مسابقات انجمن ورزش در طبیعت کشور توانست به مقام دوم این مسابقات دست پیدا نماید.
مسابقات اسپارتان از سری مسابقات جذاب و معتبر زیر مجموعه ورزش در طبیعت است که در رده ها و آیتمهای هیجان انگیز مختلفی برگزار می گردد.
پویا کوهی با مربیگری حمید نعمتیان و سرپرستی علیرضا حسنی پس از ماه ها تمرین و رژیم مناسب با آیتمهای رقابتی در open heat category spartan امارات شرکت نمود که در رده دوم این مسابقات قرار گرفت.
همچنین در ادامه این رویداد، جلسه ای در خصوص اعزام تیم ملی ایران در مسابقات آتی و کسب نمایندگی برگزاری این مسابقات با حضور حمید نعمتیان رئیس انجمن ورزش در طبیعت کشور و علیرضا حسنی نماینده هیات ورزشهای همگانی استان تهران با دون جان و دیگر مسئولین مسابقات برگزار گردید که مقرر شد پس از اخذ مجوزهای قانونی از مبادی ذیربط در کشور، قهرمانان ورزش در طبیعت در قالب تیم ملی به مسابقات برون مرزی اعزام گردند.

حمید نعمتیان