با سلام
برنامه این هفته کمیته ورزش در طبیعت استان خراسان رضوی در روز جمعه 1400/11/15به مناسبت ایام دهه فجر در هوای بسیار عالی و خوب با جمع کثیری از دوستداران طبیعت به این شرح انجام شد
گروه اول
نشاط و معرفت: جاده طرقبه کاج بیل در و انجام ورزش‌های ایروبیک به سرپرستی آقایان میرزایی و باقرزاده و رستگار
گروه دوم
فراشاد: روستای زیبای شاندیز، ابرده، گیوک و مناظر زیبای آن به سرپرستی آقایان راستین و رضا ریاحی و مسعود هاشمی
گروه سوم
روستای زیبا و تاریخی کنگ و پیمایش ارتفاعات آن به سرپرستی آقای هادی افتخاری
گروه چهارم
جاده خلج و ارتفاعات زیبای هفت حوض به سرپرستی آقای خرمی
گروه پنچم
دوستان خانواده طبیعت: حصار گلستان و ارتفاعات مودت به سرپرستی آقای عابدی انجام شد

حمید نعمتیان
حمید نعمتیان
حمید نعمتیان
حمید نعمتیان
حمید نعمتیان