برگزاری جلسه اجرای رقابت های عبور از موانع در انجمن ورزش در طبیعت

روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ جلسه ای با موضوع برگزاری رقابت های عبور از موانع در انجمن ورزش در طبیعت برگزار گردید. این جلسه در حضور آقای دکتر افشین مولایی ریاست محترم فدراسیون، آقای دکتر رضا شجیع نایب رئیس محترم فدراسیون ورزش های همگانی، آقای دکتر نوید آرازشی سرپرست محترم سازمان ورزش های رقابتی و تفریحی آقای حمید نعمتیان سرپرست محترم انجمن ورزش در طبیعت، خانم سید زهرا فاطمی نایب رئیس محترم انجمن و آقای مقداد کامرانی سرپرست محترم هوگام انجمن ورزش در طبیعت برگزار و مسابقات عبور از موانع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مطالب مرتبط