حمید نعمتیان

اولین مدال مسابقات بین المللی ورزش در طبیعت کسب گردید.

حمید نعمتیان: اولین دوره وبینار بقا در طبیعت برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری اولین دوره وبینار بقا در طبیعت 10 مهرماه

حمید نعمتیان

اولین کتاب ورزش در طبیعت منتشر شد.اولین کتاب ورزش در طبیعت جلد یک جهت آشنایی بیشتر علاقه مندان با ورزش در طبیعت منتشر گردید.
نویسندگان این کتاب حمید نعمتیان، زهرا السادات فاطمی و علی قهرمانی می باشند.

جهت سفارش کتاب با شماره09128096015 تماس حاصل فرمایید.

حمید نعمتیان

همایش بزرگ پیاده روی پهلوان میدان با حضور مقامات عالی وزارت ورزش و فدراسیون ورزشهای همگانی کشور و روسا و کادر اجرایی انجمن ورزش در طبیعت مورخ 10 دی ماه 1400

حمید نعمتیان

اولین روز وبینار داوری انجمن ورزش در طبیعت مورخ 23 دی ماه 1400 برگزار گردید.

حمید نعمتیان

اولین دوره داوری مسابقات ورزش در طبیعت برگزار گردید….

حمید نعمتیان

برنامه این هفته کمیته ورزش در طبیعت استان خراسان رضوی در روز جمعه…

حمید نعمتیان

حمید نعمتیان؛ اجرای کمپ های ورزشی و silent sports در دستور کار قرار گرفت.رئیس انجمن ورزش در طبیعت تشریح کرد؛ کمپ های ورزشی در طبیعت که با زمانهای متفاوت یک یا چند روزه انجام می پذیرد در این کمپ ها افراد همراه با سرگروهها و مربیان زبده در دل طبیعت طی یادگیری و اجرای بقا در طبیعت به ورزش می پردازند.

حمید نعمتیان

برنامه این هفته کمیته ورزش در طبیعت استان خراسان رضوی در روز جمعه و اولین روز از ماه بهمن1400 در یک روز سرد زمستانی با تعدادی از دوستداران طبیعت در 5 گروه انجام شد.

حمید نعمتیان

برنامه این هفته کمیته ورزش در طبیعت استان خراسان رضوی در دومین جمعه از فصل زیبای زمستان در چندین گروه و با تعداد کثیری از دوستداران طبیعت انجام شد.