همکاری انجمن ورزش در طبیعت و کمیته فیوژن فیتنس فدراسیون ورزشهای همگانی

حمید نعمتیان سرپرست انجمن ورزش در طبیعت و حمیدرضا معصومی رئیس و بنیانگذار رشته فیوژن فیتنس طی برگزاری جلساتی درخصوص همکاری فی مابین در راستای توسعه فرهنگ ورزش همگانی و مشارکت بیشتر ورزشکاران و علاقه‌مندان، به‌همراه خانواده‌هایشان در فعالیتهای ورزشی در طبیعت تفاهم‌نامه همکاری امضا نمودند.

انجمن ورزش در طبیعت پیش‌تر نیز با انجمن‌های پرواز کایت و پیلاتس، نسبت به همکاری‌های مشترک اقدام نموده است.

مطالب مرتبط