حمید نعمتیان

حمید نعمتیان؛ مراسم افتتاحیه و رونمایی از پوستر پهلوان تالاب برگزار گردید.

رئیس انجمن ورزش در طبیعت فدراسیون ورزشهای همگانی از انجام مراسم افتتاحیه و رونمایی پوستر پویش پهلوان تالاب خبرداد.    ادامه

حمید نعمتیان

روز جمعه 24 دی ماه 1400 جمعی از ورزشکاران بندرخمیر، کمیته ورزش در طبیعت آن شهرستان و استان هرمزگان، در راستای پویش ملی پهلوان تالاب به جمع آوری زباله های تالاب خورخوران پرداختند.در این کار نیک ۲۰ نفر خانم و آقا حضور داشتند که با همدلی و منش والای خود پاکسازی تالاب را انجام دادند.