طبیعت یکی از هیجان انگیزترین فرصت های ورزش مفرح است و تاثیر بسزایی در سلامت روان و جسم انسان دارد.
انجمن ورزش در طبیعت در حوزه ی بازی ها و ورزش های متفاوت در طبیعت و تربیت و آموزش مربیان مجرب و همچنین پشتیبانی آموزشی بقا در طبیعت و امداد و نجات با دو رویکرد رقابتی و تفریحی فعالیت دارد.

امیدواریم کارگروه های انجمن پس از دریافت مجوزها, مسابقات استانی , کشوری و بین المللی در حوزه ی رقابتی فعالیت کنند.

فعالیت های ورزشی تفریحی نیز به لحاظ گستردگی عرصه های طبیعی،بدون محدودیت برای شرکت کنندگان از اقشار مختلف جامعه اجرا می شود که این امر از عوامل گسترش ورزشهای همگانی است.
شایان ذکر است توسعه فعالیت بدنی ،افزایش نشاط اجتماعی، فاصله گرفتن از زندگی ماشینی و فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست و در نهایت تحکیم وحدت خانواده جزو اهداف انجمن می‌باشد.

««««کمیته ها و گروههای زیر مجموعه انجمن :
– بقا در طبیعت
– امداد و نجات
– جنگل نوردی
– ورزش و بازی در کویر
– آب نوردی
– هوگام
– ورزش و بازی در برف
– ورزش و بازی در ساحل
) plogging -پاکورزی
– ورزش و بازی در کوه
– محیط زیست، بهداشت، ایمنی»»»

لازم به توضیح است با توجه به پیدایش رشته های ورزشی نوین در دنیا، این انجمن در نظر دارد پس از تایید کمیته فنی و دریافت مجوزها نسبت به ساماندهی و توسعه رشته های مذکور اقدام نماید.