به گفته حمید نعمتیان رئیس انجمن ورزش در طبیعت ایران، نخستین دوره وبینار بقا در طبیعت درتاریخ 10 مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

گفتنی است این دوره بصورت سراسری بوده و شرکت برای عموم آزاد میباشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در وبینار بقا در طبیعت به سایت فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسلامی ایران به آدرس فدراسیون ورزش‌های همگانی جمهوری اسلامی ایران (isfaf.ir) مراجعه نمایید.